Futuris Zorg & Werk

(Jong)volwassenen met ASS op weg naar sociale en economische zelfredzaamheid

Futuris Ont-zorgt!

Het integraal aanbieden van Beschermd Wonen in combinatie met Dagbesteding en Behandeling aan (jong)volwassenen met een psychische stoornis, werpt haar vruchten af. Deze gecombineerde dienstverlening vergroot niet alleen de sociale en economische zelfredzaamheid, maar verminderd ook de kosten van de zorg. Bekijk hier het voorbeeld van 10 cliënten van Futuris Zorg & Werk over 2013 en 2014.

Futuris Zorg & Werk

Zelfredzaamheid

Futuris Zorg & Werk staat voor professionele zorgverlening waarbij (jong)volwassenen met ASS zijn of haar eigen levensrichting bepaalt, passend bij zijn/haar wensen, mogelijkheden en zorgbehoeften.

Begeleiding wordt in overleg met cliënt aan de hand van de participatiematrix en indicatie vastgesteld. Wij bieden onze dienstverlening integraal aan, omdat wij juist hierdoor het verschil maken voor kwetsbare (jong)volwassenen op weg naar sociale- en economische zelfredzaamheid.

Doelgroepen

Met goed gedoseerde en juiste ondersteuning kunnen mensen met Autisme Spectrum Stoornissen (ASS) het dagelijkse leven aan. Ze wonen, werken, leren en leven in hun eigen omgeving. Ze zijn in staat zich verder te ontwikkelen, te groeien als individu en nieuwe kennis op te nemen en nieuwe vaardigheden te leren. Wij richten ons op drie specifieke doelgroepen.

– (Jong)volwassenen vanaf 18 jaar die gediagnosticeerd zijn met een Autistisch Spectrum Stoornis en een indicatie hebben voor verblijf met begeleiding, ofwel een Zorg Zwaarte Pakket (ZZP).
– (Jong)volwassenen met een licht verstandelijke beperking.
– (Jong)volwassenen met andere psychische klachten.