Futuris Zorg & Werk

(Jong)volwassenen met ASS op weg naar sociale en economische zelfredzaamheid

Slide 1

Debat Sociaal Domein

Het SamenwerkingsVerband Autisme Zuidoost Brabant (SvA), Futuris Zorg & Werk en collega's hebben het debat op 18 oktober gehouden. Dit was weer een groot succes en wij willen graag alle participanten van harte bedanken.

Tot volgend jaar!

Futuris Ont-zorgt!

Het integraal aanbieden van Beschermd Wonen in combinatie met Dagbesteding en Behandeling aan (jong)volwassenen met een psychische stoornis, werpt haar vruchten af. Deze gecombineerde dienstverlening vergroot niet alleen de sociale en economische zelfredzaamheid, maar verminderd ook de kosten van de zorg. Bekijk hier het voorbeeld van 10 cliënten van Futuris Zorg & Werk over 2013 en 2014.

Futuris Zorg & Werk