Zorg

Bij het component zorg gaat het vooral om het aanbieden van de juiste begeleiding (geen ‘cure’ maar ‘care’). Bij zorgbegeleiding speelt de praktische ondersteuning van alledaagse zaken van het leven een belangrijke rol.

Doordat de ambulant begeleider de cliënt één op één begeleidt, ontwikkelt zich een professionele relatie waardoor de ambulant begeleider veelal de vraag kent voordat deze gesteld is. De ambulant begeleiders zijn ervaren, praktische ingesteld, daadkrachtig en goed gekwalificeerd. We werken met onder andere Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen (SPV-ers), Sociaal Pedagogisch Hulpverleners (SPH’ers), psychologen en gezondheidswetenschappers.