Werk & Scholing

Futuris Zorg & Werk ont-zorgt.

Dankzij de inspanningen van clienten en begeleiding m.b.t. de gecombineerde inzet van Wonen, Werken & Zorg kunnen wij, met deze grafiek, aantonen dat er bespaard kan worden op de  zorg-budgetten. In de jaren 2013 en 2014 was dit voor deze 9,6 cliënten reeds een besparing van €280.000,00.

clienten2-1

 

Futuris Zorg & Werk gaat uit van het principe ‘het lukt niet zonder werk’. Wij zijn hierin geïnspireerd door het onderzoek van Prof. Dr. Blonk. Uitgangspunt in zijn visie is dat werk ons een zinvolle werkervaring biedt, ons een identiteit verleent, waardering geeft, ons een inkomen verschaft en uiteindelijk ons geloof in eigen kunnen (self-efficacy) vergroot waardoor wij in staat zijn economisch en sociaal zelfstandig te leven.

Cliënten die een zeer grote afstand hebben tot de arbeidsmarkt, zijn in eerste instantie aangewezen op activiteiten op ons Arbeid Training Centrum (ATC). Het ATC is gevestigd op Strijp-S te Eindhoven en biedt een groot diversiteit aan werkzaamheden. Op deze locatie is gevestigd: een restaurant, ICT leercentrum, kinderkledingbank, ecologische winkel, burger bieb, ontbijt- en lunchgelegenheid en een koffiebar. Daarnaast zijn er ook mogelijkheden op technisch gebied, zoals een motor-reparatiewerkplaats en een hout- en metaalwerkplaats.

Werk, scholing of een combinatie hiervan (BBL trajecten) worden aangeboden in samenwerking met het lokale bedrijfsleven, Maatschappelijk Verantwoorde Organisaties, SW-organisaties  en regionale opleidingscentra. Ons vertrekpunt is dat we eerst kijken naar de individuele ontwikkelingsmogelijkheden, competenties, ambities en affiniteit. Om deze en andere arbeidsgerelateerde zaken nauwkeurig en overzichtelijk in kaart te brengen, werken we met het door TNO arbeid ontwikkelde diagnose-, assessment en loonwaarde instrumentarium van Dariuz B.V.

 

Klik hier om de video van TED te bekijken. Ken Robinson “How school kills creativity”.

TED