Visie op begeleiding

De Ambulante begeleiders van Futuris Zorg & Werk zijn minimaal hbo-opgeleid en hebben ruime ervaring met begeleiding van cliënten met een psychische stoornis waaronder Autisme. De dienstverlening van Futuris Zorg & Werk is geen behandeling maar gebaseerd op begeleiding naar economische zelfstandigheid, versterken van het sociale netwerk en meer in het algemeen de kwaliteit van leven te verbeteren. Participatematrix.

Het aanbieden van werkervaring door regulier werk, part-time werk, vrijwilligerswerk, sport, school of het volgen van een cursus is een belangrijk onderdeel van de begeleiding. Aan de hand van de indicatie wordt met de cliënt afgesproken wanneer de begeleiding plaatsvindt en wordt het aantal uren (gemiddeld per week) vastgesteld. Futuris Zorg & Werk installeert zo snel mogelijk de ‘vieconnector’ (Klik hier voor de animatie) in haar huizen waardoor de cliënt 24 uur per dag contact kan zoeken. In noodgevallen kan de nachtwacht contact zoeken met familie, de voormalige behandelaar, de crisisdienst, de huisarts of de begeleider van Futuris Zorg & Werk.

Bij de intake wordt een zogenoemde ‘time-out’ plek vastgelegd. Hiervan maken we gebruik als een cliënt tijdelijk niet in het gemeenschappelijk huis kan verblijven en de begeleider het noodzakelijk vindt dat u een dag of twee rust heeft. Tijdens de time out vinden gesprekken plaats met alle betrokkenen om de zaken die hebben gespeeld, uit te praten.

Medicijngebruik
De begeleider is vanzelfsprekend door u en of door uw behandelaar geïnformeerd over uw medicatie. Zijn er veranderingen in uw medicatie of wilt u uw medicatie aanpassen informeer dan direct uw begeleider.

Het gebruik van drugs is niet toegestaan.