Financiën

Voor de cliënten van Futuris Zorg & Werk is het van groot belang dat de  financiën goed zijn georganiseerd om te voorkomen dat er onnodige schulden ontstaan. In geval een cliënt een bewindvoerder heeft, maken wij eerst met de bewindvoerder en de cliënt samen afspraken hoe de PGB budgetten worden beheerd.

Er zijn twee opties mogelijk.

Optie 1: Familie / ouders beheren namens de cliënt de financiën zodat alle rekeningen maandelijks betaald worden.

Optie 2: Het beheer van de financiën wordt overgedragen aan een bewindvoerder, wij werken samen met o.a. Zorgbureau van Rijn en Leijssen Bewindvoering. In dit geval worden er met deze bewindvoerders heldere afspraken gemaakt over maandelijkse betalingen via een speciale PGB-rekening.

Andere opties zijn bespreekbaar. Het uitgangspunt is dat de financiën overzichtelijk georganiseerd en beheerd worden.