Werkwijze / visie

Missie

De missie van Futuris Zorg & Werk is om cliënten, (jong) volwassenen met Autisme of LvG, door middel van de best mogelijke integrale begeleiding te ondersteunen op weg naar een zo groot mogelijke zelfredzaamheid.

Visie

  1. In ’t algemeen geldt dat goede huisvesting en zinvolle werkervaring ont-zorgt.
  2. In onze visie zijn kwalitatieve huisvesting, een zinvolle werkervaringsplaats en een goede match tussen cliënt en begeleider de belangrijkste en noodzakelijke basisvoorwaarden.
  3. Onze visie op begeleiding is gebaseerd op integrale dienstverlening aangeboden door een vaste begeleider op verschillende leefgebieden zoals; gezondheid, werk – betaald of onbetaald – woonbegeleiding, relaties aangaan en onderhouden, scholing, vrijetijdsbesteding, financiën & administratie.
  4. Vertrouwen tussen cliënt en organisatie is de basis voor een goede samenwerking tussen cliënt en begeleider.
  5. Transparantie op het gebied van de bekostiging inclusief onafhankelijk bewind voering en/ of PGB-beheer zijn absolute randvoorwaarden.
  6. Onze medewerkers moeten ervaren professionals zijn die bewust kiezen voor professionele vrijheid inclusief de daarbij behorende verantwoordelijkheden.

In samenwerking met Dariuz

image009

Loonwaarde animatie:
https://www.youtube.com/watch?v=FdE8V0bnIH8

Driekant en Dariuz. Zo werkt het.
https://www.youtube.com/watch?v=Gpgd4D2xcFQ

Delta, Dariuz en Noten & Zo. Zo werkt het.
https://www.youtube.com/watch?v=U5dxdOIcJ6g

Op/Maat, Noppes en Dariuz. Zo werkt het.
https://www.youtube.com/watch?v=hAYYFj–5W4

Delta, Dariuz en Catering Zutphen. Zo werkt het.
https://www.youtube.com/watch?v=lZcWdlMKOKg