Visie op werkervaring

Futuris Zorg en Werk heeft samen met haar partners op Strijp-S een diversiteit aan werkervaringsplaatsen georganiseerd. Het doel is om onze cliënten hiermee te ondersteunen bij het versterken van de zelfredzaamheid inclusief het geloof in eigen kunnen. Zingevende werkervaring is voor onze cliënten namelijk van grote waarde. Het biedt naast het leren van vaardigheden en het ontwikkelen van competenties ook de gelegenheid nieuwe mensen te ontmoeten. Van belang is dat er tijdens de werkzaamheden niet per se wordt gesproken over zorg, maar vooral over de vorderingen m.b.t. het werk. Cliënten worden door de begeleiding gestimuleerd en geactiveerd om al doende een vak te leren! In overleg met de jobcoaches en het UWV zoeken we t.z.t. samen naar een relevante training of opleiding. Om de geleerde vaardigheden / competenties inzichtelijk te maken gebruiken wij de Dariuz methodiek. Zijn er realistische mogelijkheden voor doorstroom naar regulier werk, dan biedt het re-integratiebedrijf ondersteuning en bemiddeling.

Bekijk onze website Futuris Werkt voor meer informatie over onze werkervaringsplaatsen!