Raad van Commissarissen

Harry Peppinck

Harry Peppinck heeft in zijn arbeidzame leven ervaring opgedaan in coachen, leidinggeven en besturen. Zijn werkzaamheden omvatten o.a. trainingen van schoolleiders, individuele begeleiding van managers en andere leidinggevenden bij onderwijsbureaus. Daarnaast heeft hij in verschillende organisaties van de zorg, de re-integratie en het onderwijs leidinggegeven als bestuurder of directeur. Op dit moment is hij actief vanuit zijn eigen consultancy bureau en participeert in organisaties als adviseur of commissaris.

Reggy Lobry

roland

Reggy Lobry studeerde accountancy aan de Nyenrode universiteit, met als specialisatie controlling. Na een aantal jaar in de accountancy en een aantal staffuncties bij diverse bedrijven, heeft hij de CFO positie bekleedt bij een productiebedrijf in de levensmiddelenindustrie. Hierna is hij overgestapt naar een Holding maatschappij in de expeditie en logistiek, waar laatstelijk de functie van Financieel Directeur bekleedde. Sinds 2000 werkt hij bij TNO, in diverse financieel management functies.

Jos Smeets

josJos Smeets studeerde Sociale Geografie aan de Universiteit van Amsterdam en is sinds 1979 werkzaam aan de Faculteit Bouwkunde in Eindhoven. De eerste jaren van zijn loopbaan was hij actief als docent en onderzoeker op de gebieden volkshuisvesting, stadsvernieuwing en stedelijke beheer. In die tijd was hij medeverantwoordelijk voor diverse derde geldstroom projecten.

Vanaf 1987 is hij werkzaam als Universitair Hoofddocent Vastgoedbheer met als specialisme woonvastgoed. Hij is een van de oprichters van de succesvolle studierichting Real Estate Management & Development (REM&D) binnen de Faculteit Bouwkunde.
Vanaf 1993 is hij tevens directeur van het Onderzoeksinstituut Interface, verbonden aan diezelfde faculteit. Deze stichting verricht onderzoek naar klanttevredenheid en woningmarktprocessen en ontwikkelt informatiesystemen en beheerinstrumenten voor woningcorporaties, vastgoedmanagementorganisaties en gemeenten.

Jos Smeets promoveerde aan de TUE op het onderwerp “ Sturen op klantwaarde. Instrumenten voor woningcorporaties t.b.v. een vraaggericht assetmanagement”.Hij is (co-) auteur van publicaties in wetenschappelijke en vaktijdschriften en schreef diverse boeken en rapporten. Momenteel geeft hij leiding aan de leerstoelgroep REM& D. Tevens heeft hij zitting in een Auditcommissie, die de emancipatie-activiteiten van de Woonstichting Trudo tegen het licht houdt.