Cliënt informatie

Met goed gedoseerde en juiste ondersteuning kunnen mensen met Autisme Spectrum Stoornissen (ASS) het dagelijkse leven aan. Ze wonen, werken, leren en leven in hun eigen omgeving. Ze zijn in staat zich verder te ontwikkelen, te groeien als individu en nieuwe kennis op te nemen en nieuwe vaardigheden te leren.

Wij richten ons op drie specifieke doelgroepen.

– (Jong)volwassenen vanaf 18 jaar die gediagnosticeerd zijn met een Autistisch Spectrum Stoornis*      en een indicatie hebben voor verblijf met begeleiding, ofwel een Zorg Zwaarte Pakket (ZZP).
– (Jong)volwassenen met een licht verstandelijke beperking.
– (Jong)volwassenen met andere psychische klachten.

* Tot de kern van het autistisch spectrum worden gerekend: klassiek autisme, atypisch autisme en het syndroom van Asperger. Daarnaast is er de restgroep PDD-NOS voor niet nader omschreven ontwikkelstoornissen.

Uitsluitingscriteria

Futuris Zorg en Werk wil op verantwoorde wijze deskundige en professionele begeleiding bieden binnen onze mogelijkheden. Daarom zijn wij genoodzaakt enkele uitsluitingscriteria te hanteren:

• Cliënten die kampen met zware agressieproblematiek, waar de cliënt niet bereid is aan te werken
• Cliënten die kampen met sterke zelfdodingneigingen
• Cliënten met een ernstige lichamelijke beperking
• Ernstige verslavingsproblematiek, of verslavingsproblematiek waar de cliënt niet bereid is aan te werken
• Verstandelijk beperkt met een IQ lager dan 70
• Cliënten die zich bezig houden met criminele activiteiten

Futuris behandelt geen cliënten met ernstige psychiatrische problematiek en biedt ook geen crisisopvang. Futuris past geen vrijheidsbeperkende maatregelen toe en verricht geen risicovolle en voorbehouden medische/verpleegkundige handelingen. Ook dient Futuris geen medicijnen toe. Er zijn andere organisaties die zijn uitgerust om mensen met deze specifieke hulpvragen op een verantwoorde manier te kunnen helpen.

Bekijk hier de “filmportretten: Autisme in beeld” van de organisatie Vanuit Autisme bekeken.

wajong

pgb

geld

Het berekenen van uw eigen bijdrage is ook mogelijk via het CAK.
Klik hier om uw eigen bijdrage te berekenen. De uitkomst van de rekenhulp is een indicatie. Aan deze berekeningen kunt u geen rechten ontlenen.